طعمه های 30 سانتی؛ تکنولوژی غافلگیر کننده روس ها برای فرار موشک ها از سامانه دفاعی اوکراین!
۰۲:۱۵