تنبیه جنون آمیز دانش آموز در مقابل همکلاسی‌هایش!
00:50