طرح آزمایشی اژدهای دریا، فضاپیمایی که از زیر دریا به فضا پرتاب می‌شود
۰۰:۴۰