تحریف اظهارات خصمانه ترامپ علیه ایران در شبکه من‌وتو
00:29