ویدئویی جدید از لحظه مر‌گبار فرو ریختن سد در برزیل
01:18