واکسیناسیون عمومی علیه کرونا با اولویت سالمندان بالای ۸۰ سال
۰۳:۲۶