گل اول پرسپولیس به ذوب آهن توسط شجاع خلیل زاده
۰۰:۲۰