گفتگو با پسر بچه استقلالی و تکذیب افشین پیروانی
۰۱:۴۹