بارش شدید برف در جاده چالوس و هشدار پلیس راه
00:39