سگ های اهلی رها شده دشمن جان حیات وحش هستند
۱:۳۴:۳۴