اگر به بلاکچین توجه نکنیم، یا منقرض می‌شویم یا بَرده / در پنل بلاکچین چه صحبت‌هایی مطرح شد؟
1:16:26