اظهارات عجیب الیاس حضرتی در مورد استاد شجریان
01:11