عنوان Neon Abyss روانه‌ی کنسول‌های نسل هشتم خواهد شد.
01:04