مصاحبه شبکه تلویزیونی ایران کالا با مدیر عامل شرکت آرسینا
۱۰:۵۰