صف ایستادن ایتالیایی برای کاهش خطر ابتلا به کرونا!
00:57