وی اس تی گیتار Ample Sound Ample Guitar VC 3.2.0
۱۳:۴۸