تریلر جدید بازی The Crew 2 با معرفی هواپیمای Zivko منتشر شد
۰۰:۴۸