مولتی پارامتر پرتابل PH و EC و TDS متر مدل HANNA HI9814
۰۱:۴۴