اون که می‌خندد و سیگار می‌کشد، عمل جراحی قلب انجام داده است؟
۰۱:۰۱