واکنش مجری تلویزیون به سکته هم‌زمان مفسدان اقتصادی
01:58