سکانس دیدنی از بهترین فیلم تاریخ سینمای ایران" گوزنها "
01:40