شادمانی عجیب مردم منطقه‌ای خشک پس از بارش باران!
00:26