وضعیت عملیاتی تانک تی 90 با سرعت 18 هزار فریم در ثانیه
۰۱:۵۶