وی اس تی تحت کانتکت ZeroG ETHERA Gold Intimate Vocals
۰۱:۳۰