مدیرعامل نیسان: یک خودروساز ایرانی ما را تهدید کرده است
۰۲:۰۷