گفتگوی اختصاصی با رحیم پیرزادی مدیر مالی شرکت در نشست خبری عرضه اولیه سهام شرکت توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا
۰۲:۰۶