عبدالعلی رحیمی مظفری: استخراج رمزارز صدمات زیادی برای کشور به همراه دارد/ رمزارز در صورتی موثر است که بومی شود
۰۵:۳۶