نمایش قدرت ارتش روسیه با رژه نیروهای مسلح در حضور پوتین
01:27