سنگ تمام قطری‌ها برای بازیکنان تیم ملی فوتبالشان
00:46