ویدئویی از خانه یک مالخر و جاساز اجناس دزدی‌اش!
01:06