اظهارات مضحک فعال ضدانقلاب مایه تمسخر کاربران شد
01:06