بازیگر معروف ایرانی که سینما را در مرگ همسرش دخیل می‌داند
00:58