تبلیغی خلاقانه برای تشویق مردم به اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی
00:30