درایو زیمنس میکرومستر MICROMASTER 440 مدل 6SE6440-2UD13-7AA1
۰۱:۰۸