پدیده‌ای که زیبایی صخره‌های چابهار را چند برابر کرده است
۰۰:۲۷