تمجید خلیلی و برهانی از عملکرد فولاد در لیگ قهرمانان
۰۶:۴۶