آتش‌گرفتن کابل‌های برق بر اثر گرمای زیاد در خرمشهر
00:37