جی ای یو-8 اونجر ؛ یک سلاح مهم و پیچیده با سابقه ای از قرن نوزدهم!
۰۴:۲۶