مأممت‌جان- چؤره‌گینگ تاغامی (تورکمنجه چیزگی‌ فیلم)
۰۸:۱۶