اختلاف نظر علی ضیا و میناوند بر سر ماندن کیروش
00:53