گودالی که در قم دو خودرو را بلعید و جان 3 نفر را گرفت
00:47