Trails of Cold Steel IV برای رایانه‌های شخصی و کنسول‌های نسل هشتم معرفی شد.
01:42