تماشا کنید: تریلر فک برانداز جدید از Ratchet & Clank: Rift Apart
۰۱:۴۱