رایج شدن «تو رو سننه» از زبان مجری تلویزیون!
۰۱:۳۷