«ونگر» و «مورینیو» در سکانس معروف فیلم «مستربین»!
00:21