لحظه خلع سلاح تروریست حمله شاهچراغ توسط فرزاد بادپا یکی از خادمین حرم
۰۰:۰۹