روحانی عروسک‌گردانی که با هنرش دین را تبلیغ می‌کند
01:36