فیلم بسیار ارزشمند واکنش لنسر ماهیگیری به افتادن ماهی در قلاب( صدای الارم+زنگوله+شل شدن نخ ماهیگیری+درسهای ماهیگیری)
10:28