وزیر بهداشت: مبارزه میدانی هدفمند با کرونا از امروز آغاز می شود
۰۱:۳۱