دستگاه الکترو پولیش و تمیز کاری جوشکاری (ساخت ایران)
۰۰:۴۸